Cannabis svenska namn är Hampa - Samt en lektion i diktform "Detta Om Cannabis...."Kort om cannabis


Cannabis sativa, som är växtens latinska namn, är en ettårig ört som växer vilt i nästan hela världen utom i arktiska områden. Växten innehåller bl.a. den rusgivande substansen delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Torkade blommor/växtdelar kallas marijuana ("maja", "weed", "pot" etc.) och innehåller ca 1 - 20 procent THC. Kådan (resinet) kan också utvinnas ur växten och kallas då haschisch. Hasch innehåller normalt ca 5 - 25 procent THC, men pga dess illegala status kan också "hasch" med mycket dålig kvalité säljas innehållandes mindre än 1% THC. Ur växten kan man också framställa ett extrakt ("hascholja"), en trögflytande vätska som kan innehålla upp till 70 procent THC. 
Cannabis svenska namn är hampa, och arten inkluderar över 10 underarter varav sativa, indica och ruderalis är de mest kända. Flera tusen varianter och sorter finns då hampan är mycket genetiskt heterogen och anpassar sig snabbt till olika förhållanden. Sorter med mycket låga halter THC (under 0.2%) men höga halter CBD klassas som industrihampa, och dessa är vanligtvis även anpassade att växa på ett för fiberbruk fördelaktigt sätt. 


Det vanligaste sättet att bruka cannabis är att röka det, i en cigarett (joint), pipa, vattenpipa eller annat rökverktyg. Mellan 0.1 och 1 gram röks vanligtvis åt gången beroende på hur potent marijuanan eller haschet är. Ruset kommer snabbt vid rökning, de första effekterna kan ofta märkas inom en minut och sitter sedan i runt 2-4 timmar. Man kan också äta eller dricka cannabis - muffins med marijuana eller lite hascholja i kaffet till exempel. Detta ger ett mycket längre och ibland intensivare rus än rökning, men samtidigt subtilare. Det tar längre tid innan det verkar, ibland upp till två timmar och kräver lite större mängder, ca 0.5 - 1.5 gram. 


Vem använder cannabis och varför?
Vilka är konsekvenserna av ett bruk eller missbruk? Vad kan det leda till? Givetvis är det mycket svårt att ge svar på dessa frågor, och det står klart att det finns skillnader mellan länder och kulturer, men vad vet vi då? 
De flesta som experimenterar med cannabis slutar efter en kort tid 
Cannabis leder inte till tyngre droger 
Cannabis orsakar inte heller brott, kriminalitet eller våld 
De flesta som använder cannabis är inte i riskzonen då deras bruk är kontrollerat, oregelbundet och tillfälligt. Användning av cannabis innan 16 års ålder bör däremot anses vara i riskzonen då det kan ha effekter på det endogena cannabinoidsystemet, kognitiva och psykosociala funktioner. 


Akuta effekter (effekter under ruset) 
Mild eufori, avslappning och ökad sällskaplighet. 
Förstärkta, och vid högre doser förändrade, känslor och sinnesintryck. 
Ökad aptit och muntorrhet. 
Vidgade blodkärl och något sänkt blodtryck, leder ibland till röda ögon. 
Nedsatt närminne, inlärnings- och koncentrationsförmåga samt viss påverkan på motoriken. 
Vid mycket höga doser kan hallucinationer förekomma liksom paranoia som kan leda till panik och/eller förvirring om man är ovan eller inte tänker på "set and setting". 
Långvariga och kroniska effekter 
Tungt bruk kan innebära skador på hals och lungor om drogen röks liksom psykologiska och sociala besvär för brukaren. Skadorna som orsakas av rökningen kan dock undvikas genom att äta cannabis istället för att röka. 
Tungt bruk kan också orsaka problem med koncentrationen och inlärningsförmågan. Nedsättningen är övergående och försvinner om bruket trappas ned eller avbryts. I sällsynta fall samt vid anlag för psykisk sjukdom har kortvariga psykoser och schizofreni observerats. 
Inga långvariga effekter på de kognitiva funktionerna och inga kroniska effekter över huvud taget har bevisats i forskning. 
Beroende
Cannabis är inte beroendeframkallande i den meningen att man får kraftig abstinens när intaget av drogen slutar. I 1993, hos Amerikaner över 12 år, hade ungefär 34% använt marijuana någon gång under deras livstid men endast 9% hade använt det senaste året, 4.3% den senaste månaden och 2.8% den senaste veckan (1). Undersökningar i Kanada har kommit fram till ännu lägre siffror (3). 
Otaliga djurexperiment har visat att cannabis inte är beroendeframkallande. Emellertid så finns det _en_ rapport där råttor beskrivs få abstinens (2a). I detta försök gavs råttorna stora doser THC varefter dom gavs en cannabioid receptor-blockerare som medför att ruset tar slut mycket abrupt. Detta har inget med vanliga cannabisbrukares vanor att göra och är därför inte intressant. 


Människor med "missbrukarpersonlighet" kan bli cannabismissbrukare och dessa utgör ca: 5% av dom som regelbundet använder cannabis, dvs dom som röker upp till 28g hasch/vecka. Dessa är psykiskt beroende (2b). 


Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Cannabis är betydligt mindre beroendeframkallande än såväl alkohol som tobak och risken att fastna i ett missbruk är mycket liten (2c, 3). 


Källor:
(1) Lynn Zimmer & John P. Morgan - "Exposing Marijuana Myths: A Review of the Scientific Evidence" Claim No. 9
(2) "UK House of Lords Report on Cannabis" a) kapitel 4.23 b) kapitel 4.28 c) kapitel 4.24
(3) "Cannabis: Our Position for a Canadian Public Policy" -Report of the Senate Special Committee on Illegal Drugs -Kapitel 7
Surprise vid morgonkaffet
Jag satte morgonkaffet i halsen för ett tag sedan, när jag läste att mina och dina skattepengar ska nu under 2007 satsas på att ytterligare bekämpa haschet i Sverige. Detta på grund av dess påstådda effekt som en port till grövre missbruk och den stora illegala handeln. Vill därför ta upp några saker jag själv funderat på ett tag och som jag tycker vi alla bör börja ta en funderare kring. Jag tror ändå att vi i Sverige är rätt smarta och kan se att våra politiker hamnat i en återvändsgränd. 


Finns mycket att diskutera i ämnet, men för att inte bli allt för långrandig har jag lämnat ute stycken om de nya medicinska fördelar som cannabis sägs kunna ge samt detaljkritisera allt i dagens förbudshets. 


Med detta vill jag bara väcka en tanke om att det kan vara dags att vi tar ett steg tillbaka och funderar på vad som egentligen håller på att ske i Sverige.


Vad menas med Cannabis?
Cannabis (även känt som marijuana[1] eller ganja[2] i växtform och hasch i kådform[3]) är en psykoaktiv produkt från en cannabisplanta, såsom Cannabis sativa.
Låt oss starta i sanningar och sunt förnuft!
Är verkligen cannabis en så kallad inkörsport till missbruk av tyngre droger? Rapport efter rapport visar att så inte är fallet och att hela teorin är baserad på ett tankefel. Seriösa forskare tar idag avstånd från denna typ av kopplingar. Som exempel kan nämnas en statlig utredning i Kanada som tittat på forskning från hela världen och konstaterar att det finns inga övertygande bevis för att denna teori skall hålla, utan är bara en förlegad spekulationslek med statistik som verktyg.


Trots detta hör vi fortfarande denna typ av argument från myndigheter, förbudshetsare och politiker. Jag tycker det är beklämmande att de som bör vara insatta tydligen inte vill se balanserat på frågan. Jag tycker vi som skattebetalare bör kräva att man börjar titta djupare på frågan kring cannabis betydligt mer neutralt och hur mycket det kostar oss att bekämpa den helt i onödan, låt oss titta på ny forskning som inte är färgad eller vinklad av gamla argument och värderingar. 


Skillnad på bruk och missbruk!
Många av de argument som tas upp vid kampen mot cannabis är just effekter och studier som fokuserar på grovt missbruk. Här kan vi också med sunt förnuft, som jag tror de flesta har, inse att missbruk aldrig är nyttigt för en människa, oavsett det gäller cannabis, dataspel, poker, alkohol, träning eller cigaretter. Ett bruk är något helt annat, där talar vi om just ett glas vin till maten, en öl efter jobbet, en pokerkväll med kompisarna, någon timma framför datorn med ett nytt spel eller ett träningspass på gymet.


Det är inte alla som blir missbrukare, utan långt ifrån alla! En rapport som Kanadas Senat sammanställde 2002 visar att cannabis har en möjlighet att leda till beroende hos 8-10% av de som använder sig av det. Samma undersökning visar att 15-20% blir beroende av alkohol eller kokain. Visst, som med det mesta kan vi människor skapa ett beroende, men ska vi förbjuda något för alla för att vissa personer kan bli beroende? Här saknar vi i dagens droginformation och politik en balanserad syn och skiljelinje mellan droger som skapar hårdare fysiska beroenden och de som inte gör detta. Ska vi verkligen förbjuda allt som människor tycker om utan att se på skillnader?


Det har visat sig att cannabis är en drog som inte ger några kroppsliga beroenden, förutom i hårdare missbrukarfall, utan det är ett lättare beroenden som lätt kan brytas utan nämnvärda kostnader för samhället. Detta är en av de saker som gör att cannabis graderas mildare än många andra droger, olagliga eller lagliga. Än idag finns det inte ett enda dödsfall som kan tillskrivas cannabis, utan istället har man kommit fram till att det är praktiskt taget omöjligt att överdosera, detta är alla forskare eniga om. Detta kan vi inte säga om redan idag godkända berusningsmedel.


Varför ska cannabis, som väldigt få riskerar att bli beroende av och som i de få fall ett missbruk inträffar lätt kan "botas", vara förbjudet? Hur kan vi i så fall motivera att så mycket annat i våra liv är tillåtet?


Vi spenderar skattepengar i onödan!
Det är inte genom en jakt på cannabisrökare som vi kommer åt problemen med tyngre droger. Vill vi jaga helt vanliga ungdomar som vill ha ett alternativ till alkoholen eller den stressade tvåbarnsmamman som vill slappna av en lördagskväll framför "Lets dance" med en joint? Jag tror inte att politiker som Mona Sahlin, Anders Borg eller Thomas Bodström har blivit speciellt skadade av att ha rökt cannabis, utan det verkar ha gått rätt bra i deras liv. 


Listan kan göras lång på alla de som inte sett sitt bruk av cannabis som ett problem. Se bara på hur man lyckats i Holland, som med sina 19% har en lägre andel brukare av cannabis än USA som har 34%. USA strider lika hårt som Sverige mot cannabis, med enorma resurser som läggs ner i denna "kamp". Allt detta helt i onödan, vi bränner onödiga skattekronor som istället kunde gått till våra äldre, ungdomslokaler och mer lärare i skolorna!


Genom att vi har valt en kriminalisering av cannabis läggs en stor del av våra skattepengar på att jaga helt fel personer, de som brukar detta milda berusningsmedel. Det är bättre att vi börjar se mer balanserat på saken och inte skapar lösningar på problem som inte finns. Problemet som de facto finns idag är att cannabis är förknippat med tyngre droger, har hamnat i fel sällskap och säljs utanför samhällets kontroll. Här bör vi börja att seriöst utvärdera och titta på andra alternativ till dagens politik, som allt mer känns förlegad! 


Vilket typ av samhälle vill vi leva i?
Vill vi ha ett samhälle där vi inte kan få köpa en flaska vin till maten eller röka en god cigarr efter middagen? Jag tror att vi är många som tycker att detta låter orimligt, oavsett om det anses från förbudshåll att det är den enda rätta vägen att gå och att Sverige ska ha en nolltoleranspolitik kring droger, som även då teoretiskt skulle innefatta alkohol. Varför ska inte någon på samma sätt som med ett glas vin få avnjuta en god cannabissort efter middagen? Det handlar om att vi måste börja se på den nya forskning som finns idag och inte jämföra cannabis med de problematiska drogerna som heroin, kokain, missbruk av tabletter mm. 


Dagens internationella forskningen visar just att cannabis kan ses som en mildare form av öl, vin, cigarr etc. men utan risken att hamna i ett tungt fysiskt beroende. Senast i raden var det en brittisk rapport som visade på just detta. Men ack, våra svenska politiker, ivrigt påhejade av förbudshetsare, väljer att bygga vår drogpolitik på en myt, som börjar kännas allt mer konstig, medan vi betalar surt förvärvade skattepengar på denna förföljelse.
Vart är vi på väg?
Har vi blivit så trötta på våra politiker och de demonbilder som olika, mer eller mindre rabiata, förbudsförespråkare målar upp? Har vi slutat orka säga ifrån? Det är dags att ryta till och begära en mer sund och balanserad syn på många av de problem som dyker upp idag och den onödiga hetsjakten på cannabis är definitivt ett av dem! 


Nej, låt oss gå tillbaka till lite sunt förnuft och sluta lyssna på alla förbudshetsare och vinklad mediarapportering. Vi förses med allt för mycket skräckpropaganda idag. För att klara av detta måste vi kunna se ny fakta i vitögat, cannabis är inte en farlig dödsdrog, oavsett hur mycket skattemiljoner man lägger ner på att skapa en felaktig bild! 


*********
Missbrukare grips för polisens statistik


Poliser satsar på att gripa redan kända missbrukare.Den svenska polisens arbete mot narkotika får mycket hård i kritik i en rapport som statliga Mobilisering mot narkotika presenterar på tisdagen. Det viktiga för polisen är inte att bekämpa narkotikan. Istället styrs arbetet av att så många anmälningar som möjligt ska göras.


Statistiska mål kan skada arbetet mot narkotika
Debatt mellan Björn Fries och Bengt Svenson, RPS
Det innebär att polisen satsar på att gripa redan kända missbrukare för att få bra statistik, menar Stefan Holgersson som lett studien.


– Bland annat togs en person in fem gånger samma vecka, säger forskaren Stefan Holgersson som lett Mobilisering mot narkotikas studie.


En känd missbrukare?


– Ja, och det var uppenbart att det var för att få bra statistiskt resultat. Det yttrades till och med vid en utsättning; att ni måste ta in ett pissprov, som det uttrycktes, för att förbättra siffrorna, för de låg inte så bra.


Ett fåtal kända narkomaner tas ofta in för kontroll
Undersökningen visar att ett fåtal kända narkomaner står för en stor andel av alla kroppsbesiktningar, det vill säga när polisen tar urinprov eller blodprov på personer som är misstänkta för att ha narkotika i kroppen.


I den rapport som Mobilisering mot narkotika, som leds av regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries, presenterar på tisdagen riktas kraftig kritik mot de system som styr polisens arbete.


Polisen griper alltså i vissa fall samma narkomaner flera gånger i veckan, och tar med dem till stationen för urinprov. Ett positivt test ger en så kallad pinne i statistiken.


Många poliser irriterade över styrningen
Eftersom polisen idag, enligt Stefan Holgersson, styrs av enkla mål, som att ett visst antal narkotikabrott ska anmälas i månaden, spelar det ingen roll om det är en person som langar narkotika till skolungdomar som grips, eller om det är en äldre missbrukare som grips för att han är påverkad av narkotika.


Forskaren Stefan Holgersson, som själv är polis, säger att många polismän är mycket engagerade, men att deras arbete ständigt försvåras.


– De här engagerade poliserna yttrar ju många gånger att de är väldigt irriterade över den här styrningen, där man prioriterar ringa narkotikabrott för statistiken.


Men vad händer när man tar in de här kända missbrukarna gång på gång? Får de vård då, eller vad är syftet med att ta in dem så många gånger?


– Om det finns en strategi bakom det, så kan det försvåra narkotikaförsäljning på vissa platser och då är det bra. Men oftast är det slumpmässigt som de här tas in, och då leder det varken till vård eller till något straff som är kännbart, eftersom böter inte har någon effekt, de har inte några pengar, säger forskaren Stefan Holgersson.


Man satsar på att gripa äldre missbrukare
I höstas granskade Ekot i serie inslag polisens arbete mot narkotika. Genomgången visade att under de senaste tio åren har antalet har anmälda narkotikabrott nästan fördubblats.


Men i stort sett hela ökningen består av enkla narkotikabrott. Polisen har sedan 1980-talet stadigt blivit allt sämre på att gripa langare. Istället satsar man på att gripa äldre missbrukare med narkotika i kroppen.


Och det här var nåt som missbrukaren Thomas, som brukade vara på Sergels torg i Stockholm, kände mycket väl till.


– De tar av en grejorna, och kanske man är black. 


Vad händer då när de har tagit dig?


– Ja, vi säger att det tagit mina sista varor, jag har inga pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla, göra nytt brott och köpa nya grejor, säger missbrukaren Thomas.


Statistiska mål kan skada arbetet mot narkotika
Enligt Stefan Holgersson kan polisledningens fokusering på enkla, statistiska mål direkt skada arbetet mot narkotika.


– Om det är en adress där någon langar ifrån så kan man ju tycka att det är väldigt bra att få bort den adressen, men om man får bort den adressen så medför det en nackdel för statistiken, för då är det ju svårare att få tag i missbrukarna. Nu kan det ju vara lätt att stå och lurpassa där och få tag på en drograttfyllerist eller liknade, så därför motverkar den här målstyrningen själva verksamheten, säger forskaren och polisen Stefan Holgersson som lett Mobilisering mot narkotikas studie.


”Förvärrar problemen” 
Berne Stålenkrantz är ordförande för Svenska Brukarföreningen, en förening som vill ge hjälp åt narkotikaberoende. Han anser att polisens agerande förvärrar problemen med narkotika.  


– Det gör ju att misären och den sociala brännmärkningen ökar. Det blir mer brottslighet, när polisen tar en dos från en heroinist så går heroinisten ut och gör nya brott för att finansiera en ny dos, säger han.   


– Kriminalisering av bruket 1993 är ett av de största problemen för att komma åt och rehabilitera utsatta människor som har ett narkotikamissbruk, säger Berne Stålenkranz.


**********


Sluta jaga haschare 
Precis som Anders Borg, Mona Sahlin och Thomas Bodström, och rätt många andra, har jag några gånger rökt cannabis. 
Och i likhet
med finansministern ligger jag ändå inte och sprattlar på plattan. Vi är med andra ord typiska för dem som nån gång fört en joint till munnen, Anders och jag. Vi blev inte narkomaner. Det förbryllar kanske regeringens narkotikasamordnare, Björn Fries. Enligt honom är ju drogen finansministern hängav sig åt i sin ungdom lika farlig som heroin. Ändå är det Sveriges budget Borg kalkylerar, inte sitt dagliga fix ute på gatan. Även om det tagits en del positiva steg bort från den gamla religiösa narkotikapolitiken, lever tron på Haschspöket. Att all relevant forskning förkastar idén om cannabis som en djävulens motorväg till sprutnarkomani spelar ingen roll. 
Haschplantor Gateway-doktrinen styr fortfarande svensk narkotikapolitik. Medan omvärlden sedan länge börjat ifrågasätta rimligheten i att ägna massiv polisiär verksamhet åt en rätt ofarlig planta, som dessutom bevisligen har goda medicinska effekter, skärper vi i stället vår gamla linje. 


2007 kommer därför
att gå i haschbekämpningens tecken. "Det nationella cannabisprojektet" blir årets stora knarkprojekt, polisen och Björn Fries står bakom. Sverige ska bli färdighaschat. Men varför? Enligt en färsk utredning beställd av brittiska underhuset är cannabis långt mindre farligt än alkohol, och inte alls lika beroendeframkallande som kaffe. Varför ska då tullen, rimligen på bekostnad av betydligt viktigare verksamhet, prioritera cannabis? Och såvida inte polisen avser stänga och militarisera alla våra gränser kommer ju ändå inte haschet att minska nämnvärt. Att Sverige har den högsta missbrukardödligheten i världen är fruktansvärt sorgligt och oändligt upprörande. Det markerar en av de största humanitära katastroferna i vår moderna politiska historia. Men att myndigheterna i ett så akut läge börjar jaga hasch gör en ju än mer gråtfärdig. Att vissas drogbruk blir tungt missbruk har sociala orsaker. Över hela Västeuropa är andelen tunga missbrukare rätt konstant, liksom antalet med prostatacancer. Det rör sig om ungefär 2 av 1000 i båda fallen. Vi måste sträva efter att ge alla människor ett värdefullt liv, bara så kan missbruket bekämpas. Även om Fries lyckades etablera sitt narkotikafria samhälle skulle missbrukarna hitta andra utlopp för sin självdestruktion. 


Det som lett oss
ner i rådande beckmörker är den människofientliga narkotikapolitiken. Det enskilt viktigaste vi nu kan göra för att rädda narkomanerna är att ge dem vård i stället för repressalier. Att jaga haschrökare har överhuvudtaget inte med saken att göra. Lägg cannabisprojektets pengar på något vettigt i stället, som att bota missbrukare. 
*********
CANNABIS I SVERIGE


En politik grundad och upprätthållen av en samling myter 
Var med och skapa en human, framgångsrik och verklighetsbaserad narkotikapolitik 
Know your rights, know your responsibility 
“Den svenska narkotikapolitiken befinner sig i en brytningstid. Man kan nu skönja slutet på två decenniers jakt på missbrukare. Som i alla turbulenta tider så kommer omprövningen av narkotikapolitiken att föregås av våldsamma motattacker från de som har initierat och är ansvariga för dagens inhumana och reaktionära drogpolitik. 
Moderaterna kommer att satsa sitt krut på att få en lagändring som tillåter att urinprov tas på minderåriga utan föräldrarnas godkännande. Organisationer som Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS och liknande kommer att försöka stoppa sprutbytesprogrammen, kräva mer tvångsvård, angripa olika former av substitutionsbehandling mm. Krav kommer att föras fram på mer polisiära attacker på slitna missbrukare och technodansande ungdomar. Men det förändrar ingenting i sak. Vad vi nu bevittnar är den repressiva narkotikapolitiken dödsdans.”


– Alec Carlberg, Förbundsordförande i Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, RFHL


Utifrån budskap i citat, som vi menar är grundläggande faktum, har vi skapat ett lättfattat informationshäfte om cannabis och narkotikapolitik där vi valt ut ett antal myter som vi anser bör bemötas. Vi menar att narkotikapolitiken och den debatt som förs kring denna i Sverige är djupt infesterad av myter, trostänkande och verklighetsfrånvaro. Resultaten av den förda politiken är allt annat än önskvärda, och det är nu dags att i yttrandefrihetens namn öppna debatten för fakta, kunskap och humanism! Det har för oss varit ett sant nöje att sammanställa detta häfte, och vi önskar er god läsning och ett nyväckt engagemang för frågan! 
n  Svensk narkotikapolitik är/har varit framgångsrik 
“Narkotikakontrollen har haft betydande verkan genom att hålla nere det ickemedicinska bruket. Missbruksläget i vårt land är bättre än på många andra håll i världen och detta är ett resultat av vår restriktiva narkotikapolitik. Genom en rad insatser (t.ex. den landsomfattande polisoffensiven 1969 och lokala aktioner som i Arboga 1986) har vårt land visat att det går att på bred front tränga tillbaka massmissbruk av narkotika genom att använda metoder som är acceptabla i vårt samhälle. Målet, ett narkotikafritt samhälle, är och förblir en viktig del av välfärdssträvandena.” – Drugsmart/CAN/Polisen


Svensk narkotikapolitik är inte framgångsrik! Missbruksläget är långt ifrån bättre i Sverige än i andra europeiska länder, och förbudet har inte haft avsedd inverkan på konsumtionen av narkotika. Vi har idag fler tunga missbrukare än drogliberala länder som Holland, och samtidigt den högsta dödligheten bland tunga missbrukare i hela EU. Detta är alltså resultatet av vår restriktiva narkotikapolitik! Det är en politik som gjort allt annat än att lett oss in i den utopi som är dess mål! Målet, “ett narkotikafritt samhälle”, ger nu mer endast ett repressivt skäl åt det gamla ordspråket “målet rättfärdigar medlen”. Den tragiska konsekvensen av den förda politiken är idag att politiken orsakar mer skada än drogerna i sig. Detta är den huvudsakliga anledningen till varför det narkotikafria samhällets politik inte får något gehör i ett Europa som allt mer söker nya, verklighetsbaserade och humanistiska vägar att möta drogproblematiken. [1, 2, 3, 4, 5] 
n  Kriget mot knarket behöver en nystart – målet är att skapa ett narkotikafritt Sverige inom 10 år 
"..ett nytt krig mot narkotikan ..På tio år ska vi nu försöka skapa ett narkotikafritt Sverige" – Lars Engqvist, socialminister


Det har aldrig existerat något narkotikafritt samhälle, någonsin, någonstans. Socialministern vill ha mer av samma politik som lett oss till den katastrofala situation vi har idag, en politik som lämnat Sverige med Europas högsta dödlighet bland tunga missbrukare. Satsar socialministern och hans kollegor medvetet på ett svenskt världsrekord i narkotikadödlighet? Det är hög tid för våra politiker att landa, möta verkligheten och erkänna den förda politikens fatala misslyckanden! Att vår narkotikapolitik skall vara grundad i verkligheten, i fakta och kunskap – inte i populism, önsketänkande och ren fantasi, är ett rimligt krav! 
n  Får vi bara mer resurser så kan vi vinna kampen mot knarket 
“..allvarligast är kanske att det oftast bara är polisens resurser och kraftsamlingar som sätter gränser för hur många narkotikabrott som uppdagas.”


– Walter Kegö chef för narkotikaroteln Rikskriminalpolisen, Sven Alhbin ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen


Polisen har aldrig haft så mycket befogenheter som idag när det gäller narkotikabekämpning, det är det enda område där polisverksamheten har utökats i takt med nedskärningarna. Trots det har utbudet av narkotika i Sverige bara växt, och ökningar av beslag förklaras snarare till den ökade konsumtionen än till att polisen har lyckats få narkotikasituationen under kontroll. I vanlig ordning skriker polisen ivrigt efter mer resurser, förmodligen då de är rädda att förlora sina jobb om det blev allmänt accepterat att deras arbete genomgående visar sig resultatlöst. Men helt och hållet resultatlöst är det dock inte, då stora grupper människor i samhället samtidigt kriminaliseras, utsatta grupper marginaliseras, tar skada och dör i slutändan av batongpolitiken. Antalet frihetsberövade, “skäligen misstänkta” för ringa narkotikabrott och som därmed utsatts för tvångsåtgärder ökade 70 % mellan 1991 och 1997. Upp till 1/3 av dem visade dessutom negativt drogtest, ett exempel på hur rättssäkerheten urholkats som direkt följd av den ökade repressionen. Bör vi verkligen sträva efter att kriminalisera en hel generation ungdomar, och är vi villiga att ta konsekvenserna av ett sådant handlande? [3, 4, 5] 


n  Det finns inga lätta droger 
“Forskningen har under de senaste årtiondena visat att alla narkotika ger upphov till skador. Detta gäller i särskilt hög grad cannabis, som på sextiotalet av många uppfattades som “ofarligt” eller “harmlöst”. Skadorna av cannabis omfattar bl.a. rubbningar i hormonbalansen och fortplantningen, nedsatt immunförsvar, störningar i närminne och inlärning samt svåra förvirringstillstånd, s.k. cannabispsykoser. Genom att narkotika är beroendeframkallande klarar en missbrukare inte av att hålla sig till “måttligt bruk” utan fortsätter sitt intag även om detta vållar svåra problem.”


– Polisen


Om inte regeringen klarar av att skilja på lätta och tunga droger, hur kan de då kräva att ungdomarna ska göra det? Att staten medvetet ljuger, och förvränger verkligheten om cannabis och andra droger i syfte att demonisera dem och rättfärdiga en allt mer repressiv politik är ett allt för uppenbart faktum. 
n  Cannabis är beroendeframkallande 
“Att cannabisrökning kan skapa ett djupgående beroende är känt sedan mycket lång tid. Detta beroende är likartat för alla former av droger och skiljer sig i princip inte från alkohol- eller heroinberoende.” – RNS / “Cannabis skapar såväl psykiskt som fysiskt beroende. De som använder cannabis utvecklar en tolerans till drogen som gör att de måste ha större och större doser.” – Drugsmart/CAN


Hasch är inte heroin. En studie från the Institute of Medicine (IOM) slog fast att cannabis har en mycket liten beroendeframkallandepotential, samt att jämfört med andra droger så är renodlade cannabismissbrukare ovanligt. Att cannabis inte är fysiskt beroendeframkallande fastställde en Amerikansk regeringskommission redan 1972. Likaså stöds denna bild av WHO, vars rapport om cannabis efter påtryckningar från USA och FN censurerades av politiska skäl då den konstaterade att cannabis är mindre skadligt än alkohol och tobak. Encyclopædia Britannica skriver “Chronic use does not establish physical dependence, nor, upon withdrawal, does the regular user suffer extreme physical discomfort (such as that associated with narcotics), but its use may be psychologically habituating.” Vad gäller cannabis har hela växten genomgående demoniserats och utsatts för lögnaktiga propagandakampanjer som riktats mot folket. Att krigets första offer är sanningen är knappast något undantag när det kommer till kriget mot knarket. [6, 7, 8, 9, 20] 
n  Cannabis är en inkörsport till tyngre droger 
“Det har också visat sig att den som röker hasch förbereder hjärnan även för andra droger. Hjärnan har lärt sig hur det är att få kickar och vill gärna ha mer. Det öppnar också vägar för serotoninerna, det ämne som styr kickarna och det blir lättare för även andra droger att ta sig fram.” – Drugsmart/CAN


Den s.k. “inkörsportsteorin” saknar vetenskapligt underlag, och vederlades redan för 20 år sedan. I samma rapport fastslår IOM även att cannabis varken är en inkörsport eller “förbereder hjärnan för andra droger”. Det finns helt enkelt ingen inneboende egenskap hos cannabis som gör användaren mer benägen att pröva tyngre droger. Däremot har mycket kritik på den senare tiden kommit att riktas mot det faktum att det på en illegal marknad är samma individer som säljer både cannabis och tung narkotika. Finns det en “inkörsport” så är det en effekt av lagstiftningen och skräckpropagandan, inte av drogen i sig! Frågan är då varför CAN's drugsmart.com fortfarande använder argument av detta slag. [6, 10] 
n  Det rusaktiva ämnet THC är fettlösligt och blir kvar i fettcellerna mycket länge – flera veckor ibland 
“Hasch liknas ibland vid ett miljögift. Detta hänger samman med att THC likt många kända miljögifter lagras upp under lång tid i kroppen. Halveringstiden, d.v.s. den tid det tar för kroppen att göra sig av med hälften av dessa ämnen, är fyra till åtta dagar.”


– RNS


“Detta är förklaringen till de så kallade ‘återtripparna’, de plötsliga och oväntade ruseffekter som kan återkomma flera veckor efter att drogen har tagits.” – Drugsmart/CAN


Detta är en av de mer löjliga myterna om cannabis. Vore ovanstående påstående sant skulle det innebära att det skulle ta åtta dagar innan ruset avtog, och det finns heller inget stöd till påståendet att detta skulle orsaka flashbacks hos användaren. Skulle det även likna ett miljögift så skulle cannabis vara långt mycket mer ohälsosamt än vad det är. Delta-9-THC, som är det aktiva ämnet i cannabis, metaboliseras i kroppen till inaktiva restprodukter inom loppet av några timmar. Metabolitprodukterna lämnar sedan kroppen långsamt, och många olika ämnen (bl.a. vitamin A) fungerar på liknande sätt. Däremot är det ingen som hävdar att A vitamin “liknas.. vid ett miljögift”. Cannabismetaboliter orsakar ingen skada på kroppens organ under denna utsöndringsprocess, som är helt naturlig. [11] 
n  Cannabis orsakar ett amotivationssyndrom 
“Ett svårartat avtrubbat tillstånd som kan drabba cannabisrökare kallas “amotivationssyndromet”. Med det menas ett tillstånd där personen ifråga uppvisar hög grad av likgiltighet för omgivningen. Den intellektuella kapaciteten, speciellt för sammansatta och komplicerade uppgifter, minskar. Man får svårt att lära sig nya saker, uthålligheten liksom motivationen är svag. Hela tillståndet kan beskrivas som dämpat och isolerat.”


Det finns idag inget vetenskapligt stöd för detta påstående, då något kausalt samband mellan marijuanarökning och dessa beteendeformer inte har kunnat påvisas. [6, 8, 11] 
n  Cannabis orsakar hjärnskador 
“Djurförsök har visat att cannabis kan förorsaka organiska skador på hjärnan, inte minst i den del som är säte för känslor, drifter och stämningar, bl.a. aggressivitet, lust och motivation.” – RNS


Det finns inga vetenskapliga bevis för att cannabis orsakar hjärnskador ens vid tungt missbruk. Ovanstående påstående bygger på en omtalad studie som utfördes av Robert Heath. Heath kritiserades hårt av flera tunga institutioner p.g.a. forskningens uppenbara brister och ovetenskapliga metoder. Vidare vetenskapliga studier har inte funnit att cannabis orsakar hjärnskador, ens hos tunga konsumenter. [6, 8, 11] 
n  Cannabis nedsätter kroppens immunförsvar 
“Cannabis effekter på kroppens immunförsvar har länge varit föremål för livlig diskussion. Inte minst har AIDS-frågan satt fart på debatten. Professor Gabriel Nahas har redovisat forskning som visar att cannabis på flera olika sätt allvarligt kan försvaga kroppens immunförsvar.” – RNS


Detta påstående är långt ifrån ett etablerat faktum, och oavsett om dessa effekter öht existerar så är de inte tillräckligt stora för att motivera den förda politiken. Gabriel Nahas forskning har länge varit kritiserad, och han har bland annat specifikt uttryckt att hans forskning är allt annat än objektiv. Inför hans första forskningsprojekt på Columbia University gick han öppet ut och berättade att syftet med hans forskning var att "bevisa de stora farorna med marijuana i biologins alla områden". Bevisa och forska är dock två vitt skilda företeelser, och 1975 kallade Columbia University till en presskonferens, där de avsade sig allt samröre med Gabriel Nahas och hans oetiska forskning. Trots detta används mycket av Nahas "bevis" i den sk "information" i undervisnings- och informationsmaterial som ges ut till allmänheten, och ungdomen i synnerhet. [6, 8, 11, 12] 
n  Cannabis är mer skadligt än tobak 
“Missbrukare löper en ökad risk att utveckla bland annat kronisk bronkit (inflammation i luftrören) och lungcancer. Det beror dels på att röken innehåller ungefär 50 procent mer tjära och 70 procent mer benspyrener (ett cancerframkallande ämne) än vanlig tobak, dels på att ämnet THC (tetrahydrocannabinol) i hasch sänker immunförsvaret.” – Drugnews/CAN


En marijuanacigarett är maximalt är så skadlig som två tobakscigaretter. Vanligtvis röker tobakskonsumenten betydligt fler cigaretter än cannabisbrukare. Den genomsnittliga tobakskonsumenten röker 15,2 cigaretter om dagen. Det är ca 450 gram tobak per månad. Trots intensivt sökande har man till dags dato inte på kunnat påvisa något statistiskt samband mellan cannabiskonsumtion och förhöjd cancerrisk. Däremot är det välkänt att cannabisanvändare ofta även konsumerar tobak. Lagstiftningen hindrar användare ifrån att införskaffa mer hälsosamma rökattiraljer, som vattenpipor eller vaporizers, med motiveringen att dessa "skulle kunna komma till brottslig användning". [6, 8, 11, 13] 
n  Cannabis skadar sexuella funktioner och förmågan att få barn 
“Både kvinnliga och manliga missbrukare får en sänkt fertilitet, det vill säga en minskad förmåga att få barn. Detta drabbar män i högre grad. Halterna av det manliga könshormonet testosteron sjunker, vilket leder till att den sexuella lusten sjunker. Antalet spermier som produceras minskar och dessutom blir ett stort antal av spermierna missbildade. Dessutom kan männens bröst börja likna kvinnobröst. För kvinnor är de medicinska effekterna inte lika tydliga, men de hormoner som styr ägglossningen kan förändras och dessutom kan menstruationscykeln rubbas, vilket påverkar fruktsamheten.” – Drugsmart/CAN


“I djurförsök har man sett att cannabis kan förorsaka permanenta förändringar på generna. Försök på människan är betydligt vanskligare att göra; dels av etiska skäl, dels av praktiska. Dessvärre blir dagens cannabisrökande ungdom därmed en grupp “försökskaniner” som i framtiden kommer att visa hur mycket cannabis påverkar arvsmassa och foster.” – RNS 


Ingen trovärdig och vetenskapligt hållbar studie har funnit att cannabis skadar sexuella funktioner, förmågan att få barn eller orsakar kromosomskador och likaså saknar påståenden om negativa effekter på könshormon, menstruationscykel, och fertilitet hos kvinnor vetenskaplig grund. Gabriel Nahas forskning, som hänvisas till i påståendet ovan, är utförd in vitro (dvs. i provrör) på celler från rhesus apor. Hans grundlösa påståenden att dessa resultat även skulle uppkomma hos människor in vivo (dvs. i kroppen) kritiserades hårt av det vetenskapliga etablissemanget, och Nahas själv förkastade sina egna resultat 1983. Studier har visat att cannabis inte har några negativa effekter på människans reproduktionssystem, och likaså har ett flertal studier inte lyckats påvisa att cannabis orsakar förändringar i halterna av manligt könshormon – vilket snarare är förknippat med hög alkoholkonsumtion. [6, 7, 8, 11, 15, 16] 
n  Cannabis orsakar fosterskador 
“Om en kvinna missbrukar cannabisdroger under graviditeten riskerar hon att skada barnets mentala utveckling, och dessutom, om det är en pojke, hans framtida förmåga att få barn.” – Drugsmart/CAN 


Till skillnad från alkohol, tobak och kokain existerar ingen uppenbar länk mellan cannabisbruk och fosterskador, eller fetalt alkoholsyndrom hos människor. 
[6, 8, 15] 
n  "Vi får inte ge upp kampen mot knarket!"


"I stället för att släppa efter på narkotikakontrollen måste vi alla fortsätta kampen för ett narkotikafritt samhälle." - Drugsmart/CAN  


"Vårt ansvar för barnen och framtiden kräver att vi inte öppnar portarna för drogerna. Att alkohol och tobak kunnat etablera sig i västerlandet kan alltid skyllas på att vi inte visste hur skadliga de var. Detta gäller inte längre! Nu vet vi hur negativt droger påverkar individ, familj och samhälle. Vi kan inte skylla ifrån oss ansvaret." – RNS


Den som argumenterar på detta vis ignorerar faktumet att det är precis vad som gång på gång har införlivats i politiken, utan att det för den sakens skull har haft någon som helst positiv verkan på den faktiska konsumtionen, eller narkotikasituationen i övrigt. Denna politik har genomgående redan misslyckats, såväl här hemma som i andra länder. Det främsta exemplet är troligen USA, där drogproblemet och kriminaliteten har växt i takt med repressionens utbredning. USA har 25 % av världens fängelsepopulation och samtidigt 5 % av världsbefolkningen idag, en konsekvens av en politik som kriminaliserar handlingar som varken är våldsamma eller allvarliga. De resultat vi kan tyda av den repressiva politiken i Sverige idag är att vi, som tidigare angivits, bland annat har europas högsta dödlighet vad gäller tunga missbrukare. De känslomässiga anspelningar som förs fram i ovanstående argument för denna inhumana politik klingar illa när vi ser att de som dör ute på gatan, var barn en gång även de. Att förespråka en ytterligare upptrappning av denna politik, är i högsta grad att skylla ifrån sig ansvaret för dess mörka baksidor! Det är inte bara oansvarigt och cyniskt – det är grymt och djupt inhumant!! [19] 
n  Hollands knarkliberala politik har misslyckats 
“Det är hög tid att Sverige tar upp kampen mot en drogliberalisering inom EU. Holland har redan lyckats exportera sin misslyckade drogpolitik till grannländer som Tyskland och Belgien”  – MaLou Lindholm fd EU-parlamentariker, Hassela Nordic Network, HNN


Med denna myt har vi här slagit hål på 15 myter om cannabis och narkotikapolitik, och detta är den sista myt vi tar upp. Detta tycks i Sverige av allt att döma vara en mer eller mindre allmän uppfattning om Holländsk narkotikapolitik. Holland har sedan länge kommit att målas ut som ett knarkinfesterat land – ett mecka för missbrukare, och en mardröm för varje sansad förälder. Och på sätt och vis är det väl sant. Holland för med svenska mått en liberal och även unik narkotikapolitik, och människor reser från världen över för att med egna ögon se om landet faktiskt kan fungera normalt trots att cannabis säljs helt öppet i städernas berömda coffeeshops. I Holland betraktas missbruk som ett medicinsk och socialt problem, och inte primärt ett polisiärt sådant. Polisens arbete är inriktat på grövre brott och tung narkotika, och även om cannabis rent tekniskt sett inte är legaliserat i Holland så ser myndigheterna mellan fingrarna vad gäller eget bruk och småskalig försäljning, som är hänvisad till coffeeshops. På grund av detta så har landet genomgående svartmålats och angripits av dem som stödjer den i Sverige förda politiken. Tvärt emot vad som ovan hävdas av MaLou Lindholm, och som ofta hävdas av repressionsförespråkare i Sverige och utlandet (ex USA), så har Holland lyckats väldigt bra med sin drogpolitik. De har inte upplevt någon drastisk ökning av cannabiskonsumtionen, de har den lägsta dödligheten bland tunga missbrukare i EU och antalet missbrukare överstiger inte svenska siffror. Det finns alltså ett grundläggande faktum liggande bakom frågan varför land efter land nu tar efter den sk "liberala" narkotikapolitiken som utvecklats i länder som Holland och Schweiz, helt enkelt pga att den är human, framgångsrik och grundad i verkligheten, allt i motsatts till "det narkotikafria samhällets politik". Man är helt enkelt inte intresserad att ta till sig en politik som enbart skapar fler problem än den löser, och som skadar droganvändarna mer än drogerna i sig. Detta är anledningen till varför svensk narkotikapolitik inte imponerar i Europa annat i de mest extremistiska och avvikande kretsar, och det blir även allt mer uppenbart att den inte heller imponerar på hemmaplan. Frågan blir då om vi desperat skall hålla fast vid den förda politiken, med alla de konsekvenser den innebär – eller om det inte är dags att skapa en human, framgångsrik och verklighetsbaserad narkotikapolitik även i Sverige? [1, 2, 17, 18] 
“Sammanfattningsvis kan man säga att tanken på legalisering av narkotika är främmande för alla moderna samhällsformer och kulturer.”


– Polisen


“The prestige of government has undoubtedly been lowered considerably by the prohibition law. For nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. It is an open secret that the dangerous increase of crime in this country is closely connected with this.”


– Albert Einstein “My First Impression of the U.S.A.”, 1921
n  Ref 
 1  EMCDDA Annual Report 2001 
 2 EMCDDA Annual Report 2000 
 3 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ; Kriminaliseringen av narkotikabruk 
 4 Brottsförebyggande Rådet, BRÅ; Ungdomar, droger och polisens insatser 
 5 Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN; Drogutvecklingen i Sverige, Rapport 2000 
 6 Institute of Medicine; Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base 
 7 US National Commission on Marijuana and Drug Abuse; Marijuana: a Signal of Misunderstanding 
 8 World Health Organization; A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol,    Cannabis, Nicotine and Opiate Use 
 9 New Scientist; Marijuana Special Report: High Anxieties, What the WHO doesn't want you to know about cannabis 
 10 Drugs and the Law  – Report of the Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act, 1971 
 11 Zimmer, Lynn Ph.D., Morgan, John P M.D.; Marijuana Myths, Marijuana Facts: A Review of the Scientific Evidence 
 12 Drugtext.com – Professor Nahas' crusade or the art of disinformation 
 13 Den Politiska Rättegången Mot Happy Headshop; Hovrättens Domslut och Överklagande, Psykedeliska Bokhandelns   Arkiv 
 14 MAPS/NORML Study Shows Vaporizers Reduce Toxins in Marijuana Smoke 
 15 Institute of Medicine; Marijuana and Health 
 16 Grinspoon, Lester M.D.; Marijuana Reconsidered 
 17 Ernst Drucker Ph.D.; Harm Reduction: A Public Health Strategy 
 18 Belgisk rasism och haschförbud, RNS förbundstidning Narkotikafrågan nr4 1997 
 19 Justice Policy Institute; America's One Million None Violent Prisoners 
 20 Encyclopædia Britannica


2 om cannabis


detta med cannabis...


PROLOGHeroin och alkohol är de
dödligaste och mest
förtvivlat
beroendeframkallande,
drogerna.
tvingar dig att strida
tiden ut
på ena
eller andra
viset om beroende
etablerats.

*

Kokain sägs ha liknande
resultat men är inte
lika dödligt.

*

Amfetamin sliter ner
kropp och sinne,
kan övervinnas med
motivation och
innehåll.

Något som kanske
saknas,men
va fasen
ordinära psykpatienter
slussas till
återhämtning rätt ut i
intet
så varför skulle
'knarkarna'
ha det bättre.

sic!

Detta ord:

-KNARK-

betyder ingenting.

ingenting.
slut på PROLOG


**


Så detta med cannabis..

ETT


cannabis...
Det är beroendeframkallande
i nivå med kaffe,

*

det har tre
möjligt
allvarliga biverkningar
vid sidan av själva
rökandet.


ett.

psykosen.
Över på en vecka
-i bästa fall-
men sen är det rökstopp.
ety det markerar för en betingad
individ
och han/hon
kanske skulle ta det lite
försiktigt istället
generellt.

Har sett fem sex fall på 25 år.
verkar jättejobbigt ont ajj

-aajj-

-snyft-

*

det finns olika slags psykoser.
Psykiatriker borde sköta det
istället för kommunernas
snopptittare
som kastar ut klienten
vid återfall.


*


två.

Allvarlig psykisk
smärta.

ångest,
som skrämmer
skiten
ur dig.
*
Det är enkelt.
Då låter man bli.
*
Detta inträffar ofta eftersom
debut
oftast sker 11-21 års åldern.

*

I det stöket,
mellan hägg och syren,
i ungdomens vår,
behövs inga psykningar
ytterligare.

*

Hjärnan är någorlunda
färdigvuxen
vid 25årsåldern.

*

Innan dess
borde inte vare sig
brända drycker eller
THC
intas hur som helst
utan nogrann

'set and setting'

-tillfälle och omständigheter-

kram och fint.

*

men det känner ingen till
eftersom
knark är bajs,
Beijerot,
Rubin,
mfl dumheter.


*


tre.

Passive syndrome
-Amotivationssyndrom-


Om du blir sittande
passiv
och förefaller
nöjd så
lite väl över tiden
s.a.s.


*

Då är det bra om
nån säger
-hurru ta ett par par
blossfria
veckor och gå en timmes promenad
varje dag
ety du haver förflummat dig
din tokfrans.


*


Detta är inte heller
allmängods eftersom
alarmisterna hellre
hittar på fritt
om sånt
de inte känner till.

*

Det sitter nog en del
förflummade och glor på
tv-shop
medan alla runt dem
säger saker som
'ta dig i kragen'
och det
hjälper ingen.**Så detta med cannabis...

TVÅ


Cannabis
Sativa/Indica/Ruderalis
är känd sedan de
absolut första
mänskliga försöken
till att alls odla
jorden,
7000-fkr nånstans.

*

Fibern är överlägsen
bomullen.
växten i sig
växer utan prut
av sig själv i
alla klimatzoner
utom de
arktiska.

*

Innan 1933(?)
odlades det rikligt,
mest för fibern.

*

Alla segel,
tåg och tråckel sedan
vikingarna var av
Hampa.

*

Som njutningsmedel är det
ypperligt

*
nej!

 jag är ledsen

det kommer inte försvinna

Ety

8-9 ton/år

importeras och konsumeras i

-Sverige-

härodlat skunk i okänd mängd

hur skulle

det kunna hejdas

och för jössenam

VARFÖR?!

ta ifrån lurkarna deras

födkrok

mjölkko

ymnighetshorn

låt oss bete oss som 

vuxna

för omväxlings skull


*


ja

dina barn

kommer växa upp

i vår kultur där

 cannabis funnits sedan

sexti/sjuttitalet

där jag stretade mig genom

adsolesencen var det

rätt tunt men inte som

idag nu är det etablerat i massor


men kom ihåg

mår du dåligt

låt bli.

*

-tillfälle och omständigheter-

-Set and setting-

-tillfälle och omständigheter-

ÄR VIKTIGT

kan vara klokt att skapa
lugn och ro bland vänner


*

sprita helst inte
ordna ledigt
och skön
för
vad du härbärgerar
förstärks


*

som ångestflykt
-till exempel-
är 'Mrs Mary Jane'
helt värdelös


*


värdelös för
all flykt faktiskt


*

vad du härbärgerar
förstärks

*

och mår du dåligt låt bli

låt bli**


Så detta med cannabis...

TREMan kramas

gärna och fnissar lite

dumt då man tappar tråden

-hit å dit-

då närminnet konkar lite

-LITE-

medan ruset susar dig själv


*


Man sväller själen

något och andas ideer

strax en ny och

en ny och

en äldre och

musik

sedan med tiden

zzzz

ety thc

 metaboliseras om till

CBD sussar fram

och zzzeeeg inträffar


*


kaffe och lite luft kanske

eller så kallar sängen

-zzz-

På en till tre timmar

-kanske lite mer-

är det hela över


*


Spritdrycker

bör intas med

försiktighet i

kombination med

'Mrs Mary Jane'


*


Och drick dig inte

halvrund

och blossa senare

då vill kroppen inte ha

spriten längre

(Buäägh)


*


Att blanda ihop

Cannabis med

mördardroger

som  alkohol eller heroin

är oriktigt och okunnigt


*


De flesta är

okunniga

hela frågan har

hamnat i några slags

privatmytologiska

fantasier

färgade av hörsägen och

alarmisternas strunt

som vi så

rikligt begåvats med

här i Sverige


*


Det går att baka i småkakor

-mängden blir större

-ruset djupare och längre

flera dagar i extremfallet.


*


Set and setting

-tillfälle och omständigheter-

ÄR VIKTIGT

och mår du dåligt

låt bli


*


Att göra snaps är kul!

Blir som att få hela

trädgårdens

smaker i munnen

dock

föga sus

för spriten bränner

hjärnceller högt över

suset totalt

vidrigt men sant

spriten dödar varje dag

nu

just nu när du läser detta

slår fyllan en kvinna

fördärvad ety

var en karl och ta en sup en

frostnatt

ska en karl tåla.

när man är full beter man sig

som en

idiot med halva förståndet

nersläckt

knytnävar och snapskulturen

borde talas om.

cannabis är

fromheten själv

om du inte mår dåligt

-set and setting-


*


verklig dagdröm läker fram

förmågan att bli

brydd


*


50cl Calvados-

tre ggr av hyfsad kvalitet-

en vecka snurra pava-

sedan munnen full

av allt från

daggmasken

till

äppleblomman


*

men som sagt:

Set and setting

-tillfälle och omständigheter-

och mår du dåligt

låt då bli för tusan,

låt bli


detta om cannabis


jb09