13 augusti 2012

Strindberg lär ut bolagsbildning
Utdrag från "Röda rummet" av Strindberg, uppläst av Per Myrberg.