19 september 2012

Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet."...Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, mål verktyg, målet är individens frihet...""...Socialdemoet är individens frihet...""...Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet...""...Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ettkratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet...""...Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet...""...Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet...""...Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet..."