10 februari 2013

Cornelis Vreeswijk - En fattig trubadur

Cornelis Vreeswijk - En fattig trubadur
En gammal klassiker, skriven av Alvar Kraft och Arne Pärsson

Jag är en gammal trubadur 
Som duger just till ingenting 
Jag drager land och rike kring 
En underlig figur 
Jag sjunger mina visor små 
För vem som gitter höra på 
Min enkla livsfilosofi 
Har denna melodi 

Du kan ingenting ta med dig dit du går 
Nej du kan ingenting ta med dig dit du går 
Du behöver inga penningar 
När du vid porten står 
Och du kan ingenting ta med dig dit du går 

Du kanske är en rikeman 
Som samlar I en penningpung 
Fast den för ut är stinn och tung 
Du gnider och går an 
En kassakista är din gud 
Men så en afton får du bud 
Och alla dina slantar små 
Vad hjälper dom dig då 

Du kan ingenting ta med dig dit du går 
Nej du kan ingenting ta med dig dit du går 
Du förvärvar dig för penningar 
Ett enda litet år 
Och du kan ingenting ta med dig dit du går 

Jag är en gammal trubadur 
Som drager land och rike kring 
Och jag besitter ingenting 
Av visdom och kultur 
Men en sak har mig livet lärt 
Att guldet det är föga värt 
Så du som tror till guld och makt 
Ska minnas vad jag sagt 

Du kan ingenting ta med dig dit du går 
Nej du kan ingenting ta med dig du går 
Det finns alltid någon hungran 
Som invid vägen står 
Och du kan ingenting ta med dig dit du går.