12 juni 2013

Svidande EU-kritik mot USAs övervakning
– Det är fullkomligt oacceptabelt att USA vad gäller myndigheternas tillgång till persondata har olika regler för amerikanska medborgare och medborgare från andra länder, sade tyske kristdemokraten Manfred Weber som talade för EU:s konservativa partiers räkning.
– Parlamentet och alla partigrupper borde ge kommissionen sitt stöd och hålla USA och Eric Holder ansvariga för att ha för över information om våra medborgare som kan ha varit fullkomligt ointressant i kampen mot terrorismen, sade Claude Moraes från brittiska Labour.
– Vi borde skämmas, tyckte i sin tur nederländska liberalen Sophie in 't Veld och beklagade att så få fanns på plats under parlamentets morgondebatt.
– Jag vet inte om ni hörde Barack Obamas uttalande när han talade till den oroliga amerikanska allmänheten? Han sade 'Var inte oroliga. Vi spionerar inte på amerikanska medborgare. Vi spionerar bara på utlänningar'. Utlänningar! Det är alltså vi. Det är europeiska medborgare. Vad för sorts 'särskild relation' är det? Under de senaste tolv åren har Europa vikt sig fullständigt för att vara amerikanernas närmaste allierade i kampen mot terrorismen, sade in 't Veld.

Svenska ledamöter kritiska

Också svenska EU-parlamentariker är överens i kritiken av USA.
- Det här är mycket allvarligt, vi är på väg att få bättre dataskydd inom EU och ny måste vi ta en rejäl debatt med amerikanerna,  säger Christofer Fjellner (M) till SVT i Strasbourg.
- Det här visar att USA gått för långt, och inom EU bör man börja tillämpa en försiktighetsprincip när stora datamängder hanteras, säger Marita Ulvskog (S).
- Det är väldigt allvarligt men jag är inte förvånad, säger Amelia Andersdotter (PP). Det första EU nu borde göra är att inte tillåta amerikanska företag att slentrianmässigt föra över data till USA och sen behöver vi få en egen, stark datatskyddsförordning inom EU.

Holder ställs till svars

EU kommer att ta upp frågan om den amerikanska dataövervakningen med USA:s justitieminister Eric Holder i ett möte på fredag, berättar EU-kommissionären Cecilia Malmström.
– Det vi vet - och vi vet väldigt lite ännu - är naturligtvis oerhört bekymmersamt. Vi är oroliga för vad det här betyder för europeiska medborgare, för vår data, för vår kommunikation; hur det har blivit övervakat, säger Malmström till TT.
– Vi har tagit kontakt med våra amerikanska motsvarigheter för att försöka få svar på detta: Vad innebär det här? Hur länge har det pågått? Vad får det för konsekvenser? Vad är det för rättssäkerhet inblandad i detta? Vi har inte fått de svaren ännu, men vi ska ha ett möte med den amerikanske justitieministern i slutet på veckan och jag hoppas att vi kan få en del svar då.